zondag 1 januari 2012

Spreuken en citaten 12

"Wij geloven ook in een heilige Kerk, natuurlijk de Katholieke. Want de ketters en scheurmakers noemen hun verenigingen ook kerken. Maar de ketters verminken het geloof zelf door een vals oordeel te hebben over God; de scheurmakers van hun kant scheiden zich door hun zondige scheuringen van de broederlijke liefde af, ofschoon zij hetzelfde geloven als wij. Derhalve behoren noch de ketters tot de katholieke Kerk, daar deze God liefheeft, noch de scheurmakers, daar zij de naaste liefheeft."
H. Augustinus in ‘De fide et symbolo’, 10, 21

Geen opmerkingen: