zondag 1 januari 2012

Spreuken en citaten 15

"Uitgezonderd derhalve de heilige maagd Maria, aangaande wie ik om de eer van God volstrekt niet wil hebben, dat, wanneer van zonde sprake is, de vraag wordt opgeworpen: hoe weten wij eigenlijk dat aan haar meer genade verleend is, om de zonde volledig te overwinnen, die Hem verdiende te ontvangen en te baren, van Wie het vaststaat, dat Hij geen enkele zonde gehad heeft?"
H.Augustinus in "De natura et gratia", 36, 42

Geen opmerkingen: