zondag 1 januari 2012

Spreuken en citaten 17

"Telt de bisschoppen tenminste vanaf de zetel van Petrus, en ziet wien ieder in die opeenvolging van Vaders is opgevolgd: die zetel is de steenrots, welke de trotse poorten der hel niet overwinnen."
H. Augustinus in ‘Contra Donatistas’

Geen opmerkingen: