zondag 1 januari 2012

Spreuken en citaten 20

“Ik meen dat ik omtrent dezelfde tijd de kracht van een andere overweging op me voelde inwerken. Het begrip der Heilige Maagd werd in de loop der eeuwen door de Kerk van Rome als het ware vergroot, - maar datzelfde gebeurde met alle christelijke begrippen, bijvoorbeeld met dat van de Heilige Eucharistie. Het gehele toneel van het vage, zwakke veraf- liggende apostolische christendom ziet men te Rome als het ware door een telescoop of een vergrootglas. De verhoudingen blijven echter natuurlijk wat ze waren. Het is dus onbillijk om één enkel Rooms begrip, zoals dat over de Heilige Maagd, uit zijn context te lichten, om mij zo uit te drukken.”
J.H. Newman

Geen opmerkingen: