zondag 1 januari 2012

Spreuken en citaten 8

“Het is inderdaad alleen Christus waar alle Kerkleer naar toe werkt en verwijst. Christendom is Christus. Het Leergezag van de Kerk kan niet meer doen dan putten uit de rijkdom van Christus. De Kerk hoeft alleen maar te getuigen van Christus’ waarheid, niet die waarheid te creëren. Ze is niet zelf het Licht, maar ze getuigt van het Licht. Het onderricht van de Kerk is dus niet scheppend. Genereert geen waarheid uit zichzelf. Ze neemt alleen de oude waarheden, objectief gegeven in de openbaring van Christus (expliciet of ten minste in de kiem) , en brengt die in het subjectieve bewustzijn van de gelovige.”
Karl Adam

Geen opmerkingen: