vrijdag 17 augustus 2012

Wat moet je belijden/geloven om Katholiek te mogen worden?

Om katholiek te worden moet je de hele katholieke leer geloven en belijden. En die katholieke leer omvat in ieder geval de zogenaamde dogma's. De kerk heeft in de loop van de eeuwen vastgelegd welke zaken voor ons geloof essentieel zijn. Voorbeelden van deze dogma's zijn dat God Drie-enig is, dat Maria ten hemel opgenomen is en dat het brood bij de H. Mis werkelijk Christus lichaam wordt en de wijn zijn Bloed. Maar ook de onfeilbaarheid van de paus is als dogma afgekondigd (dit dogma betekent niet dat de paus geen zonden doet en ook niet dat alles wat de paus zegt onfeilbaar is, meer hierover in dit artikel). Er is echter geen lijstje met dogma's of geloofspunten die verplicht zijn en 'vrijblijvende' punten.

Maar wanneer iemand zegt deze waarheden te geloven wil dat natuurlijk niet zeggen dat ons gevoel het altijd helemaal eens is met die geloofsbelijdenis. De Kerk vraagt niet het onmogelijke, en iedere gelovige zal wel eens momenten kennen van twijfel of onbehagen. Maar we moeten de waarheid die de Katholieke Kerk leert wel aanvaarden als de waarheid die God ons door de Kerk heeft geopenbaard. Sommige katholieke gewoonten zijn voor protestanten erg onwennig, zoals rozenkrans bidden en processies. Deze behoren wel bij de katholieke traditie maar zijn niet direct voor elke gelovige verplicht, al worden ze wel van harte aanbevolen. Verplicht is het om minimaal eens per jaar te biechten en de H. Mis elke zondag te bezoeken etc.

2 opmerkingen:

Marja zei

Uitgelegd aan protestanten. Zo. En wat als je niet protestant bent, niet gedoopt, maar wel interesse hebt in het katholieke geloof? Hebt u daar ook een rubriek voor?

Hugo Bos zei

Beste Marja,

Voor atheisten/agnosten heb ik dit blog geschreven: http://isereengod.blogspot.nl/
Er staat nog niet evenveel op als op dit blog.
Mocht u vragen hebben dan kunt u die ook altijd op de e-mail zetten. Ik ben graag bereid ze te beantwoorden.
Mijn e-mailadres is: hbos@federation-pro-europa-christiana.org
Ik hoop dat u God op die manier beter leert kennen. Gods zegen toegewenst, Hugo Bos