donderdag 20 september 2012

Is het katholiek om creationist te zijn?

Onder een deel van de protestanten (met name de evangelische en reformatorische christenen) is heel wat aandacht voor schepping en evolutie. Er zijn allerlei stichtingen en bladen die hier aandacht aan besteden. En terecht. Het maakt alle verschil uit of alles vanzelf en door toeval ontstaan is of dat alles met een bedoeling door een liefhebbende en almachtige God geschapen is.
Op mijn blog gericht op katholieken heb ik vandaag een artikel geplaatst over de traditionele katholieke scheppingsleer. En die ligt erg dicht bij de opvattingen van het creationisme. God heeft alles plotseling en  door zijn Woord geschapen uit niets. Geen miljoenen jaren, geen opstapeling van dood en verderf (survival of the fittest) en geen overlaten aan het toeval. Het genoemde artikel kunt u hier lezen.

Geen opmerkingen: