maandag 10 september 2012

Plaatsen Katholieken niet iemand (heiligen etc.) tussen God en mensen in, waardoor het rechtstreeks contact met God belemmerd wordt?


Het is juist essentieel dat er Iemand tussen God en mensen geplaatst wordt, we kunnen niet rechtstreeks voor God verschijnen, vanwege onze zonde. Zodra Israel God rechtstreeks mocht ontmoeten wilden ze niet (op de berg Horeb), vanwege Gods heerlijkheid en majesteit die zo groot was dat ze dat niet konden verdragen. Liever hadden ze dat Mozes ertussen kwam staan. Uiteindelijk heeft God zijn eigen Zoon gestuurd om tussen ons en God in te gaan staan. Maar ook Nieuw-Testamentisch laat God mensen tussen ons en Hem in staan, Hij spreekt immers tot ons door de mond van profeten en apostelen, en niet rechtstreeks. We leren het geloof niet van Hemzelf, maar via zijn Kerk en via onze ouders. Zo staan er steeds mensen tussen God en ons, maar niet om in de weg te staan, maar om ons nader tot Hem te brengen.
Tegelijk mogen we rechtstreeks tot God komen, vanwege het zoenoffer van zijn Zoon. Katholieken mogen zo dicht bij hem leven dat Hij (Jezus) zelf letterlijk tot ons komt in de H. Communie (Avondmaal) daarin wil hij letterlijk in ons wonen. En dan kunnen we heel intiem met Hem spreken. En we bidden heel vaak het Onze Vader, en gebed rechtstreeks tot de Vader.

Geen opmerkingen: