vrijdag 11 januari 2013

Roomse claim op webextensie .catholic terecht

In het Reformatorisch Dagblad staat een artikel dat een reactie is op de claim van de Rooms Katholieke Kerk op de webextensie .catholic. De schrijver van het artikel, dr. H. Kronenburg, vindt deze claim onterecht. Hij zegt o.a.: “Ik kan hier niet anders dan er een bewuste of onbewuste digitale machtsgreep in zien. Het is weer het oude liedje: een kerk die slechts één tak vormt van de ene heilige katholieke en apostolische kerk, namelijk de rooms-katholieke, eigent zich iets toe wat toekomt aan de kerk van Christus in haar geheel, zoals die beleden wordt in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (381).“ Inderdaad, de achterliggende gedachte is dat er slechts één Kerk is, die ongedeeld is en staat onder de geestelijke leiding van de Paus in Rome. Alles wat daarbuiten ligt maakt ten onrechte aanspraak op de naam Kerk.

Dr. Kronenburg vindt de onderbouwing van de Katholieke Kerk zwak: “Men beroept zich voor deze interpretatie op vroegchristelijke kerkvaders als Ignatius van Antiochië (ca 110 na Chr.), Clemens van Alexandrië (derde eeuw) en Cyrillus van Jeruzalem (vierde eeuw). Dat is echter ten onrechte. Genoemde kerkvaders legden nog geen verband tussen de naam katholiek en de paus van Rome.” Laten we nagaan of deze kritiek van Reformatorische zijde gerechtvaardigd is.


Clemens van Alexandrië heeft gezegd dat de Kerk hiërarchisch is en het logisch gevolg daarvan is dat er ook iemand aan het hoofd staat, namelijk Petrus en daarna zijn opvolgers (Stromata, 6:13). Zoals trouwens bij alle organen het geval is: een bedrijf heeft een CEO, een land een koningin, een gezin de man als hoofd, de priesters van het OT hebben een hogepriester als hoofd, enz. Het is nooit anders geweest in de geschiedenis. Verder heeft Clemens van Alexandrië gezegd dat Jezus Christus zelf de Kerk heeft gesticht en dat Petrus de opperherder is van de Kerk (in zijn commentaar op Mattheus).

Cyrillus van Jeruzalem heeft gezegd dat Petrus de voornaamste apostel is en het hoofd van de Kerk (Catechetische lessen,1 1:3). Veel duidelijker kan het toch niet?! Wanneer Petrus het hoofd is van de Kerk kun je maar bij een kerkgenootschap uitkomen, de H. Rooms Katholieke Kerk. Cyrillus van Jeruzalem wijst er verder op dat de Kerk Katholiek genoemd wordt omdat ze over heel de wereld verspreid is (Catechetische lessen,18:23,26). Dat kun je van andere kerken niet zeggen. Het is opvallend dat alle afgescheiden kerken een nationaal karakter hebben: Russisch Orthodoxe Kerk, Nederlands Hervormde Kerk, Anglicaanse Kerk (met de Britse koningin als hoofd), enz. Natuurlijk hebben die kerken intussen ook ‘vestigingen’ in andere landen. Maar het blijven van oorsprong nationale kerken, en dat is dus niet Katholiek.

Verder zijn er wel degelijk kerkvaders die wijzen op de verbinding tussen de Rooms Katholieke Kerk en Rome. Tertullianus zegt bijvoorbeeld aan het eind van de tweede eeuw dat wij gelovigen zijn in de leer van de Katholieke Kerk, de Kerk die onder de geestelijke leiding staat van de zalige Eleutherus, de bisschop van Rome (in zijn geschriften tegen de ketters, 22,30).

De kritiek van dr. Kronenburg lijkt me hiermee afdoende weerlegd. Laten alle christenen zich verzamelen onder de paus van Rome, het is de enige weg waarin eenheid gevonden kan worden en het is de ene, heilige, apostolische en Katholieke Kerk.

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Onbegrijpelijk dat Dr. Kronenburg er de oude kerkvaders erbij moet halen om een digitale registratie te bestrijden, ook ongelooflijk dat jij (Hugo) hierop gaat reageren.
Juridisch ligt her erg eenvoudig – domein en merkregistratie ; WIE HET EERST KOMT WIE HET EERST MAALT.
Als Dr. Kronenburg zo graag deze registratie had willen hebben had hij gewoon als eerste moeten registreren en dan had de R.K. achter het net gevist.
gr, ton

Hugo Bos zei

Het gaat mij eigenlijk helemaal niet om de rechtmatigheid van die domein registratie.
Maar alleen om de argumenten die dr. Kronenburg gebruikte en die naar mijn mening geen hout snijden.

Anoniem zei

Oh sorry, ik dacht dat het ergens om ging :-)
puur theoretisch dus.
Dit is geen theologische zaak, maar een juridisch geschil.
Als Dr. Kronenburg meent te zijn benadeeld dan moet hij naar de rechter stappen en ons niet vermoeien met studeerkamer geneuzel.

Anoniem zei

Hugo,

Interessante link:

http://www.calledtocommunion.com/2013/01/studies-on-the-early-papacy-a-must-read-for-church-history-geeks/

Hugo Bos zei

Ton, doe niet zo flauw, het gaat wel ergens om. Namelijk de vraag of de Katholieke Kerk (als enige) aanspraak maakt op de naam Katholiek.

Anoniem zei

Weet je Hugo, op dit moment is er een discussie in Maleisië, onze broeders en zusters daar (ook de R.K. kerk)gebruiken al sinds mensenheugenis de naam "Allah" i.p.v. God. Ik geloof in Allah de Vader en in Jezus Christus enz. enz.
Nu is er een mallotige imam die van mening is dat de "Allah" naam uitsluitend gebruikt mag worden door de Moslims.
Dat is dezelfde onzin.
Katholikos betekend algemeen/universeel, niets meer en niet minder.
Domeinnaam o.k. Maar ik garandeer je dat je het als merknaam niet kunt registreren (te weinig onderscheidende aspecten). De R.K. noemt zichzelf daarom Rooms Katholiek en niet Katholiek.

Anoniem zei

ik krijg Arabisch schrift Hugo - wat is dat

Hugo Bos zei

Toch is het is het een groter probleem om te sterven zonder Gods genade dan om het in dit leven moeilijk te hebben (gebrek aan medische zorg, honger, enz.). En het vinden van Gods genade buiten de Kerk is erg moeilijk. Daarom is de vraag toch erg relevant: waar is de Kerk? Wie maakt aanspraak op die naam?

Anoniem zei

Ja 21.32 verwijderen aub

trouwens ik krijg een Arabische tekst te zien bij het verzenden

mijn juiste bijdrage was ;

Weet je Hugo, op dit moment is er een discussie in Maleisië, onze broeders en zusters daar (ook de R.K. kerk)gebruiken al sinds mensenheugenis de naam "Allah" i.p.v. God. Ik geloof in Allah de Vader en in Jezus Christus enz. enz.
Nu is er een mallotige imam die van mening is dat de "Allah" naam uitsluitend gebruikt mag worden door de Moslims.
Dat is dezelfde onzin.
Katholikos betekend algemeen/universeel, niets meer en niet minder.
Domeinnaam o.k. Maar ik garandeer je dat je het als merknaam niet kunt registreren (te weinig onderscheidende aspecten).

Hugo Bos zei

Het is helemaal geen onzin, het is een zeer terechte vraag wie op een bepaalde titel aanspraak maakt en wie niet. Is iedereen die roept dat hij christen is ook echt christen? Is alles wat zich kerk noemt kerk? Een wezenlijk kerkmerk van de Kerk (met een hoofdletter) is dat ze ongedeeld is, en dat geldt alleen de Rooms Katholieke Kerk. Alle andere groepen en groepjes die zich kerk noemen doen dit ten onrechte, hetzelfde geldt voor christenen die zich christen noemen zonder dat ze verenigd zijn met de Rooms Katholieke Kerk. Je christen noemen, zonder dat je verenigd bent met de Katholieke Kerk is zoiets als jezelf baron noemen terwijl je niet van adel bent.