zaterdag 24 juli 2010

Overzichtspagina: Katholieke moraal

Een van de opvallende punten waaruit blijkt dat de Reformatie in de 16e eeuw geen reformatie was, maar eerder een deel van de steeds verdergaande verwereldlijking is het H. Huwelijk. Sinds de Reformatie is door bijna alle Gereformeerde kerken echtscheiding en hertrouwen na overspel toegestaan, en later werd het ook om allerlei andere redenen toegestaan.

Hier een overzicht met de meest relevante Bijbelteksten

Via deze link een uitgebreid overzicht met uitspraken van oudvaders en nog meer Bijbelteksten (Engels).

Volgens veel protestanten staat in Mattheus 19 vers 9 dat de onschuldige (degene die geen overspel pleegt) na overspel van zijn echtgenoot(e) mag hertrouwen. Hier een uitleg van dit Bijbelgedeelte.

In dit artikel 'Anticonceptie, een vorm van praktisch atheïsme' wordt uitgelegd dat het aanvaarden van anticonceptie door protestanten een begin is van een weg die uiteindelijk leidt tot een vorm van practisch atheisme.

Hier een onderbouwing door redelijke argumenten van het kerkelijke standpunt met betrekking tot huwelijk, seks voor het huwelijk en kinderen krijgen. Waar de seksualiteit toe dient...wat wij verliezen wanneer wij vergeten waar sex toe dient

Voor orthodoxe protestanten is het rooms-katholieke geloof nogal werelds en ‘gemakkelijk’. Van alles en nog wat moet kunnen. Is dat zo? Lees hier verder.....

Veel gestelde vragen

Paulus zegt van het huwelijk: "Deze verborgenheid (sacramentum) is groot", is het terrecht dat Roomsen het Huwelijk een sacrament noemen?