dinsdag 10 augustus 2010

Waarom drinkt alleen de priester van de wijn, Christus zegt toch: "drink allen daaruit"?

Het Laatste Avondmaal moest tot gedachtenis aan Christus' lijden herhaald worden. Christus offert Zich dan op en voedt met Zijn lichaam en bloed. Hij offert Zich onder beide gedaanten. Sinds de 11e eeuw staat de Kerk aan de gelovigen alleen toe Hem te nuttigen onder de gedaante van brood. In Zijn verheerlijkte toestand is Christus ook onder deze gedaante geheel tegenwoordig. Deze wijze van nuttigen voldoet dus aan het door Christus gestelde doel. "Drinkt allen hieruit" zei Christus tot de apostelen. Hun opvolgers in de offermacht zijn de priesters (zie volgende vraag). Het is dus voldoende dat dezen Hem onder beide gedaanten nuttigen. De Kerk heeft deze maatregel getroffen om praktische redenen, o.a. gevaar, dat er druppels gemorst worden en gebrek aan wijn, bij grote toeloop.

Krachtens haar bestuursmacht mag de Kerk dergelijke bepalingen treffen, die niet tegen de bedoelingen van Christus ingaan. Zij deed nog meer. De luister van Christus' zichtbare tegenwoordigheid aan het Laatste Avondmaal ontbreekt, de Kerk vulde deze aan door plechtige gewaden, gebeden en handelingen. Tegen het einde van deze plechtigheden wordt gezegd: "Ite, missa est": "Gaat, het is afgelopen". Vandaar komt de Latijnse benaming "Missa" en de Nederlandse "Mis". De nuttiging van Christus' lichaam en bloed wordt in het Latijn "Communio", in het Nederlands "Communie" geheten, wat "vereniging" betekent, omdat men daardoor op de innigst mogelijke wijze met Christus verenigd wordt. Over het algemeen gebruikte men in de Mis de Latijnse taal omdat dat de eenheid bevorderde. Vooral is het erg nuttig, omdat de volkstaal geregeld aan verandering onderhevig is, wat in de Mis bijgehouden zou moeten worden. Het is echter zeer moeilijk zich aangaande de geloofsgeheimen juist uit te drukken, een enkel woord kan er een dwaalmening van maken. Toch zouden dan telkens opnieuw en in de talen van de gehele wereld de juiste bewoordingen gevonden moeten worden. Voor de meeste gelovigen, die de Latijnse taal niet machtig zijn, zou de eigen landstaal wel aangenamer zijn, maar zij kunnen deze vinden in hun kerkboeken. Helaas is het Latijn grotendeels in onbruik geraakt, en daardoor mede oorzaak geworden van de huidige crisis in de Rooms-Katholieke Kerk.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

2 opmerkingen:

Joris Pothuis zei

Vind überhaupt dat wat het beste ter wereld is met ieder gedeeld moet worden! ;-)

Hugo Bos zei

Dat wat het allerbeste ter wereld is behandel je ook met de grootst mogelijke voorzichtigheid en geef je dus niet zomaar aan iedereen.