donderdag 9 september 2010

Hebben de Jezuïeten geen enkel laag middel ontzien om de Hervorming te bestrijden en de macht van Rome te versterken?

Met het Concilie van Trente is de ware hervorming ingezet, ook wel Contrareformatie genoemd, die vooral onder de leiding van de Jezuïeten stond, op wie de vijanden der Kerk dan ook zeer gebeten zijn en over wie allerlei gruwelen de ronde doen.

De lasteringen tegen de Jezuïeten worden vooral geput uit de boeken "Monita Secreta" van een afgevallen Jezuïet, de "Lettres provinciales" van Pascal, en "De Rege" van Mariana. Het eerstgenoemde geeft zich uit voor geheime richtlijnen door de generaal der orde, Aquaviva, aan enkele ingewijde leden der orde gegeven, betreffende allerlei middelen om in macht toe te nemen. Het heette naar een oorspronkelijke uitgave in het Spaans te zijn samengesteld. Deze uitgave heeft men echter nooit kunnen ontdekken. De inhoud van het boek is ook zó overdreven, dat het zichzelf weerlegt. Wat de "Lettres provinciales" van Pascal betreft, kan volstaan worden met te zeggen, dat zelfs een Voltaire in zijn "Siècle de Louis XIV" ze "onsterfelijke leugens" heeft genoemd. Mariana, een Jezuïet, leerde in "De Rege" de geoorloofdheid der tirannenmoord. Het boek werd door de generaal der orde verboden en de uitgave gestaakt. Het was echter reeds in handen van Protestanten gekomen, en is sindsdien door hen ijverig herdrukt, als afzichtelijk voorbeeld van de Jezuïtische moraal.

Men wrijft de moraal der Jezuïeten vooral het beginsel "het doel heiligt de middelen" aan. Algemeen wordt dit door de Protestanten beweerd, maar men heeft het nog nooit uit geschriften van de Jezuïeten kunnen bewijzen. Ook de zgn. "kadavergehoorzaamheid" der Jezuïeten is een bron van lasteringen, terwijl het toch de allergrootste zelfverloochening is. Volgens de Constitutiones van de stichter der orde, St. Ignatius van Loyola, moet de Jezuïet aan zijn oversten gehoorzamen als een lijk, "perinde ac cadaver", dus met algehele verloochening van eigen wil. De Jezuïetenorde ontleende daaraan haar grote weerbaarheid. De Constitutiones verplichten hiertoe "onder zonde". Haar belagers hebben hiervan gemaakt "tot zonde".

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: