zondag 12 september 2010

Heeft de Inquisitie zeer veel mensen ter dood gebracht?

Vele slachtoffers zijn inderdaad gevallen, hoewel het aantal veelal zeer overdreven wordt. Niet alles, wat op naam van de Inquisitie staat, komt ook voor rekening van de Katholieke Kerk. Dikwijls werd er door de politiek misbruik van gemaakt, om tegenstanders uit de weg te ruimen. Dit was o.a. het geval met Jeanne d'Arc, die tijdens de honderdjarige oorlog in Frankrijk door de Engelsen ter dood werd gebracht, maar die later door de paus nog wel heilig verklaard werd. Dit was vooral het geval in Spanje. Daardoor was ook in de Nederlanden de invloed van de politiek op de kerkelijke Inquisitie groot. De Bloedraad van Alva was geheel een staatsinstelling. Onder de slachtoffers der Inquisitie waren echter ook vele Wederdopers, die, als staatsgevaarlijke revolutionaire elementen, ook door de andere Protestanten ter dood gebracht werden.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Volgens schattingen van de Britse historicus Henry Kamen is het aantal slachtoffers dat door de inquisitie terechtgesteld is in europa over een periode van 350 jaar tweeduizend. Dat zijn er ongeveer 6 per jaar. (Bron: Dinesh D' Souza, 'Het Christendom is zo gek nog niet')

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Ga die barbaarse toestanden even nuanceren met
"de kerk" is verantwoordelijk voor talloze wandaden door de geschiedenis heen om door middel van het (laten)uitoefenen van geweld op "ketters" de rest van de bevolking slaafs en bang te houden zodat ze braaf hun aflaten konden kopen van de machtswellustelingen.
Of hun geheul met de nazi's
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nazis-kerk.pdf
zelfs de huidige paus wordt er niet door gehinderd
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://goedgelovig.files.wordpress.com/2009/01/ratzinger_nazi.jpg&imgrefurl=http://goedgelovig.wordpress.com/2009/01/26/heil-mutterkirche/&usg=__1IzIFaJJ8zz9NlciIRXreQwOggk=&h=315&w=297&sz=20&hl=nl&start=50&zoom=1&tbnid=-hwnFrveAqNldM:&tbnh=140&tbnw=132&ei=MmOmTa62MojsOdnu4NgJ&prev=/search%3Fq%3Dpaus%2Bhitlergroet%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26biw%3D970%26bih%3D754%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=232&oei=C2OmTbHHG8rQtAbku7WaBw&page=4&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:50&tx=50&ty=73
Zelfs vandaag de dag houd de terreur niet op met de diepe beerput van seksueel kindermisbruik door een stel gefrustreerde viezerikken in jurken .
Als er een 'god' zou bestaan , dan weet ik zeker dat die zich niet door een stel corrupte hypocriete machtswellustelingen zich zou willen laten vertegenwoordigen

Hugo Bos zei

Beste,
U begint met te zeggen dat ik meer nuance moet aanbrengen, dat zal ik bij deze proberen. De inquisitie die ketters veroordeelde was een kerkelijke rechtbank die allerlei zondaren veroordeelde, in de meeste gevallen waren dat moordenaar, dieven, verkrachters etc. Soms werden ketters veroordeeld, maar dat gebeurde hoogst zelden, dan gaat het over honderden in meer dan 500 jaar. Er is in ieder geval geen sprake geweest van een schrikregime.
De druk die we in Nederland hebben gekend van de Katholieke Alva van Spanje had deels te maken met het feit dat Nederland zich aan zijn gezag wilde onttrekken. De protestantse Geuzen hebben in hun strijd eveneens veel bloed aan de handen, denk aan de martelaren van Gorchum of Roermond, waar weerloze monniken op wrede wijze afgeslacht zijn. Dat die strijd deels langs de scheidslijn van protestants versus katholiek liep is logisch, aangezien er in de geschiedenis nooit een scheiding van kerk en staat bestaan heeft, en die bestaat nu in feite ook niet. Er is tegenwoordig een atheistische liberale staat die alle gelovigen discrimineert en hun heidense ideeeen inprent op school en via de media. Dat is de atheistische kerk.
Dat de Pius in de oorlog vele Joden vermoord heeft is niet waar, zie voor een goed achtergrondartikel: http://www.catholica.nl/archief/2564/de-mythe-van-hitlers-paus
Tenlotte moet ik natuurlijk wel toegeven dat er vele misstanden geweest zijn in de Katholieke Kerk, ten tijde van de inquisitie, maar ook nu, bijv. ivm misbruik. Ik zal in de volgende bijdrage verder gaan.

Hugo Bos zei

Is het feit dat er misstanden in de Katholieke Kerk zijn nu een bewijs voor de stelling dat de Katholieke Kerk geen ware Kerk kan zijn? Niet de Kerk van Christus is?
Ik denk het niet. De kerk van Korinthe wordt 'Gemeente Gods' genoemd (1 Kor. 1). Toch komen er grove zonden voor, zo erg dat ze zelfs bij de heidenen niet voorkomen (1 Kor. 5). De leiders van Gods volk hebben vele malen gefaald, zo hebben de apostelen Jezus in de steek gelaten die Hij aan het kruis genageld werd (muv Johannes). De leider van de apostelen, Petrus, heeft zijn Meester verloochend.
In het Oude Testament was het al niet veel beter, David, de man Gods, heeft overspel gepleegd en Uria vermoord. Enz.
Toch wordt de Kerk Gods lichaam genoemd en heilig.
Tevens is het zo dat je kunt wijzen op de fouten van de mensen in de Katholieke Kerk. Maar wanneer je eerlijk bent moet je ook kijken naar de vele heiligen van de Kerk, van wie zelfs de vijanden toegeven dat ze zeer vroom geweest zijn en vele arme mensen geholpen hebben, zieken verzorgd enz. Denk aan moeder Theresa, en zo zijn er duizenden geweest, ook vandaag aan de dag nog. De Katholieke Kerk is verder het enige 'instituut' dat nog helder en duidelijk protesteert tegen abortus, euthanasie, anti-conceptie en onrechtvaardige oorlogsvoering (denk aan Iraq).

Anoniem zei

Er waren en zijn niet '2000' slacht offers te betreuren door de Inquisitie. RK bronnen geven duidelijk aan dat het om meer dan 50.000.000 Bovendien is het een feit dat:Christenen werden gedwongen om te kiezen of hun
onkreukbaarheid op te geven en de pauselijke ceremonies
en godsdienst te aanvaarden, of hun leven in kerkers door te brengen dan wel te sterven door foltering, brandstapel
of onthoofding. Het gaat om de volgende gegevens:"”Op 24 augustus, 1572 vermoorden
rooms-katholieken in Frankrijk, onder
Jezuïtische invloed, binnen twee maanden

70.000 protestanten. De paus verheugde
zich, toen hij het bericht van dit succesvolle
resultaat ontving.” Western Watchman, 21
november, 1912 (katholiek)"

Hugo Bos zei

De getallen die ik noemde zijn de doden door de inquisitie. De getallen die u noemt hebben betrekking op de zogenaamde Hugenotenoorlogen, waarbij protestanten en katholieken vochten, er vielen toen vele doden.

De mislukte aanslag op de protestantenleider admiraal Gaspard de Coligny was de aanleiding voor de moordpartij op vele protestanten. Dit is begonnen als een politieke moordaanslag en is geëindigd in een massamoord. Het is niet goed wat daar gebeurd is, daarover geen twijfel, maar het was niet puur religieus gemotiveerd.
De opkomst van de Hugenoten werd met geweld tegengegaan, o.a. omdat de opkomst van de Hugenoten als afzwakking werden beschouwd in de strijd tegen de immer oprukkende moslims, en op z'n moment is interne verdeeldheid fataal.

Anoniem zei

Klopt niets van deze getallen.
in 1492 alleen al zijn 13000 Joden omgebracht in Spanje, gewoon omdat ze zich weigerden te bekeren tot het christendom.

Hugo Bos zei

1492 waar u het over heeft is de Reconquista, de doden die toen vielen zijn niet gedood door de inquisitie.

Casper Limburg zei

tja... ik ben nooit voorstander van de kerk of enige vorm van geloof geweest. Daarnaast ben ik van mening dat de kerk nog slechter is dan het nazi duitsland. ze deden het zelfde maar bij de kerk was het altijd soort van geoorloofd.

Anoniem zei

Beste Casper Limburg, kunt u voorbeelden geven van wat de Kerk deed dat hetzelfde is als wat de nazi's deden?