woensdag 1 september 2010

Was Calvijn aansprakelijk voor het schrikbewind te Genève?

Het is waar, dat dit bewind werd uitgeoefend door de Raad van Genève. Calvijn gaf hiervoor echter de richtlijnen, ten gevolge waarvan meer dan de helft van de oorspronkelijke bevolking de stad verliet. Calvijn's invloed op de Raad was zeer groot, al stribbelde hij wel eens tegen. Wanneer hij het niet met die gestrengheid eens was, had hij al zijn invloed moeten aanwenden om dat te voorkomen. Maar hij was het er wel mee eens, want hij schreef zelfs in zijn brieven, dat hij het jammer vond, dat de Raad zo langzaam was in zijn processen en zo bedachtzaam met vonnissen. Michaël Servet liet hij als ketter verbranden, hoewel niet eens een inwoner van Genève. Naar aanleiding daarvan schreef hij een boek, getiteld: "Verdediging van het orthodoxe geloof over de H.Drievuldigheid , tegen de monsterachtige dwalingen van de Spanjaard Michaël Servet, waarin aangetoond wordt, dat de ketters met het zwaard bedwongen moeten worden." Aldus ook Luther. Hoewel hij zei: "Men moet de ketters met de H. Schriften, niet met het vuur winnen", spoorde hij bijv. toch keurvorst Johan van Saksen aan, dat hij "de afgodendienaars zal aangrijpen"(1526).

Ook uit het optreden der Protestanten blijkt dus, dat veel van het harde optreden tegen andersdenkenden door de tijdsomstandigheden verklaard moet worden. Wel zijn er veel minder Protestanten dan Katholieken ter dood gebracht, maar de Katholieke Kerk was dan ook de algemeen gevestigde leer, die zich te verdedigen had.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: