dinsdag 4 oktober 2011

Heeft Maria gezondigd in Lucas 2 vers 48?

"44 In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen. 45 Maar toen ze Hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken. 46 Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde naar hen en stelde hun vragen. 47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48 Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: ‘Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’ 49 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’ 50 Maar zij begrepen deze uitspraak niet. 51 Hij ging met hen mee naar Nazaret, en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart.” (Lucas 2)

Een moeder die haar kind drie dagen lang kwijt is is vanzelfsprekend heel erg bezorgd, daar is niets zondigs aan. Integendeel, wanneer zo’n moeder niet bezorgd zou zijn is dit zondige onverschilligheid. Maria vraag is dan ook heel logisch, Kind waarom heb je ons dit aangedaan, we waren verschrikkelijk bezorgd? Jezus vermaand haar dan ook niet, toen Hij zei: “Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?” Jezus laat haar hiermee wel zien dat ze nog een stuk inzicht mist, maar ook dat is geen zonde. Zij was immers niet alwetend en wist dus ook niet waar Jezus was en moest nog groeien in inzicht in Zijn werk en roeping. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart (vers 50). En Jezus gehoorzaamde zijn ouders en schikte zich naar hen (vers 50), dat kon Hij toch niet wanneer Maria gezondigd zou hebben met haar woord aan Hem gericht.
Er is in dit gedeelte dus geen sprake van zonde bij Jezus (vanzelfsprekend), maar ook niet aan de kant van Maria. Maria is hier een liefdevolle en zorgzame moeder die de woorden van haar Zoon in haar hart bewaard.

1 opmerking:

Anoniem zei

Een goed relaas over Maria. Natuurlijk heeft onze hemelse moeder niet gezondigd tijdens haar leven. Ze wist echter nog niet precies wat er allemaal gebeuren zou. Naar mate Christus opgroeit en zijn openbaar leven begint, weet zij dat echter wel. Zoals we lezen in het Johannes evangelie. Op de bruiloft van Kana zegt Maria tegen de bedienden: "Doet maar wat Hij u zeggen zal".
In weerwil van wat Jezus daarvoor tegen haar gezegd had: "Vrouw is dat soms uw zaak, nog is mijn uur niet gekomen".
En Hij doet toch wat Hij, zo lijkt het, op dat moment nog niet van plan was. Hier weet Maria inmiddels wat er staat te gebeuren en zegt zij die prachtige woorden: "Doet maar wat Hij u zeggen zal".
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de psychologie van Maria raad ik aan de mooie studie te lezen van Romano Guardini: "De Moeder van de Heer" (1958).

Hij schrijft b.v. "Waar het mij vooral om gaat, is dat de uitspraken over Maria zouden moeten voorkomen uit een veel nauwere verhouding tot de heilige Schrift dan vaak het geval is. En in de Schrift is veel meer te vinden dan men wel denkt."

Een aanrader voor elke protestant die het katholieke verstaan van Maria wil leren kennen in pure relatie tot de Schrift.groet, P. van Dongen.