zondag 10 februari 2013

Getuigenis van een 'bekeerling'

Als een Nederlandse protestant mij vraagt waarom ik de katholieke kerk verkies boven de protestantse, kan ik komen met een lange theologische uiteenzetting (of een poging daartoe). Maar de ogen zien bij de mens meer dan de oren horen. Liever wil ik met ze naar de Sint-Janskerk in Gouda, de kerk van mijn jeugd. Vaak is die echter dicht. Als je binnen kunt, dan meestal tegen betaling van toegangsgeld.

De Sint-Janskerk is een mooie kerk, maar daar heb je eigenlijk alles mee gezegd. Het heeft op zichzelf meer een esthetische dan eengodsdienstige waarde. De kerkgangers vinden die laatste waarde in de kerkdienst, waarvan de preek het centrum is. Als een protestant op zondag tevreden huiswaarts keert, dan is het omdat de dominee goed gepreekt heeft. Niet omdat het ochtendlicht zo mooi door het glas in lood scheen. (Is dit wel in het geval, dan heeft hij misschien het roomsche virus onder de leden!) Lees hier verder...