zondag 28 april 2013

Is de Maria-verering pas in de vijfde eeuw begonnen?

Citaat uit het Katholiek Nieuwsblad:

Wat in het bijzonder indruk op me heeft gemaakt: hoe volgens uw boek Maria en de tempel van Herodes naar elkaar verwijzen en historisch intens met elkaar verstrengeld zijn…
Ja, het is fascinerend hoe we voor de legendarische gegevens van de Maria-verhalen en het het Nieuwe Testament bevestiging kunnen vinden. Neem de ster van Bethlehem. Dat is de supernova in de maand maart van 5 voor Christus geweest: een historisch feit. Vanuit dat chronologisch houvast ontsluit en zich nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld: de Joden leefden in de verwachting dat de bouw van de Derde Tempel de komst van de Messias zou inluiden. Ook al spreken de Joden nog altijd van de Tweede Tempel, het ‘herstel’ daarvan door Herodes was in feite de Derde: het was nagenoeg nieuwbouw. Die nieuwe tempel werd precies in het jaar van Maria’s verwekking (20 voor Christus – hr) aangekondigd en in het jaar van haar geboorte gebouwd. Het allerheiligste van de Tempel was leeg, want de Ark des Verbonds was al eeuwen zoek. Terwijl die genadeplaats verdwenen was, bouwde God een nieuwe in de baarmoeder van deze Maagd, de ware nieuwe Tempel. Maria is de Moeder der Kerk, het allerheiligste waaruit Christus geboren zou worden. Dankzij haar is de menswording pas werkelijkheid geworden. ‘Zalig zullen mij alle geslachten prijzen’, zegt zij in het Magnificat. Het belangrijkste nu wat ik bij de research voor mijn boek ontdekt heb, is dat je bij alle theologen kunt lezen dat de Maria-verering in de vijfde eeuw begonnen is, nadat het concilie van Efeze (431), haar tot Moeder God had uitgeroepen. Dat is onjuist. Al in de catacomben van de tweede eeuw en derde eeuw vinden wij Maria duidelijk herkenbaar afgebeeld. In een vroege graffiti in Nazareth vinden wij al het bekende Maria-gebed ‘Onder uw bescherming’. Maria is vanaf het begin bij ons geweest, net zoals wij bij haar.“
Meer lezen? Lees het boek van Michael Hesemann: Michael Hesemann, "Maria von Nazareth"