maandag 15 april 2013

‘Leergezag Kerk waarborgt juiste Bijbeluitleg’


"De interpretatie van de Heilige Schrift is niet alleen een individuele wetenschappelijke inspanning, maar moet getoetst, ingevoegd en gewaarmerkt worden door de levende traditie van de Kerk."
Dat heeft paus Franciscus vrijdag gezegd tot de leden van de Pauselijke Bijbelcommissie. Dat principe is "van essentieel belang voor de juiste verhouding tussen exegese en het leergezag van de Kerk.

"Het is een zaak die niet alleen de individuele gelovige raakt, maar de hele Kerk. Het leven en de zending van de Kerk is gebaseerd op het Woord van God. Dat vormt de ziel van de theologie en de inspiratie van alle christelijk leven”, aldus de paus. “Zoals we weten, is de Heilige Schrift het getuigenis van Gods Woord in geschreven vorm dat de Openbaring bevestigt. Het Woord van God gaat vooraf aan en overtreft de Bijbel.
Om deze reden wordt het centrum van ons geloof niet alleen gevormd door een boek, maar door een geschiedenis van het heil en in het bijzonder door een persoon, Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God. Lees hier verder....