dinsdag 18 juni 2013

Overspeligen beërven het Koninkrijk van God nietVelen in de Protestantse kerken lijken vergeten dat het Huwelijk een levenslang en onverbrekelijk verbond is, tot de dood hen scheidt. Toch is het gezonde Bijbelse geluid soms nog te horen. Zie dit artikel op CIP.nl.

Langzaam maar zeker wordt echtscheiding en hertrouwen steeds meer geaccepteerd in kerken. Dat is opvallend, want zeventig jaar geleden wist iedere christen nog dat het huwelijk slechts wordt beëindigd door het overlijden van iemands partner. Vaak keurt men vandaag de dag echtscheiding en hertrouwen goed zonder de Bijbel er eerlijk op na te slaan. Het lijkt er vaak op dat men vooral leest wat men wil lezen. Met als gevolg dat er wordt hertrouwd. ‘God is goed en Hij zegent het’ zegt men dan. Terwijl dat nog maar de vraag is.” Aan het woord is Willem Lingeman. Hij schreef met zijn vrouw het boek ‘Verbonden voor het leven’. In dit boek gaat hij in op de vraag of hertrouwen mogelijk is. Nee, is zijn conclusie, mits iemands partner overleden is. 

Uitspraken van Jezus over echtscheiding worden vaak uit zijn verband gerukt, vertelt Willem. Of genegeerd. Zo zei Jezus dat iedereen die een verstotene trouwt, overspel pleegt. “Dit wordt niet serieus meer genomen. Veel mensen plegen overspel omdat ze getrouwd zijn met iemand die gescheiden is. Je bent namelijk getrouwd met iemand tot die persoon overleden is. Ook als je al lang uit elkaar bent gegaan. Je hebt namelijk een verbond met iemand gesloten ‘tot de dood je scheidt’. Daarom heb ik het boek met mijn vrouw geschreven. Want overspeligen beërven het Koninkrijk van God niet volgens Paulus. Dat is een serieuze waarschuwing.” Lees hier verder.....