woensdag 15 januari 2014

Laat Schriftgebruik transparant zijn

dr. P. M. Wisse, universitair docent dogmatiek en oecumene aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in het Reformatorisch Dagblad

Verder vraag ik me af of dat geloof een geloof is in een boek, of in de God van dat boek. Ik houd het graag op het laatste. Dan kan het toch niet zo zijn dat iets dat werkelijk zó niet in dat boek staat, het sola Scriptura uit de Reformatie, de enige manier is waarop dat godsvertrouwen vorm kan krijgen?
….
Het is een wijdverbreide praktijk om over geloofsstandpunten te discussiëren in termen van ”Bijbels” of ”on-Bijbels”. Het ver­velende daarvan is dat, wil je je punt kunnen maken, je je eigen rol bij het interpreteren van die Bijbel even tussen haakjes moet zetten. Je moet doen alsof jouw uitleg van de Bijbel de enige juiste is…. Dat tussen haakjes zetten van je eigen rol lijkt mij onhoudbaar, omdat in de praktijk blijkt dat die rol er altijd is. Dat tussen haakjes zetten is ook onvruchtbaar.

Geen opmerkingen: