zaterdag 2 mei 2015

'Reformatie had vijandsbeeld van katholieke Kerk nodig'

De baptiste en kerkhistorica prof. Andrea Strübind (Osnabrück) keert zich tegen een "vrijheidspathos" in samenhang met het vijfhonderdjarige jubileum van de reformatie, dat in 2017 wordt herdacht.

Ook de geschiedenis van de reformatie kent volgens haar intolerantie en onvrijheid, zoals bijvoorbeeld de vervolging van de wederdopers laat zien. Daaronder vallen ook de mennonieten en baptisten.
Werkgemeenschap
Strübind sprak volgens kath.net op een bijeenkomst van de Duitse Oecumenische Studiecomissie (DÖSTA) van de Werkgemeenschap van Christelijke Kerken (ACK) in Duitsland. Daaraan namen van 23 tot 25 april in München zo'n 180 evangelische, katholieke, vrijkerkelijke en orthodoxe referenten en gasten deel.
Vijandsbeeld
Volgens het persbericht merkte Strübind ook op dat de reformatie niet zonder een vijandsbeeld van de katholieke Kerk kon. Wie vrijheid als motief van de reformatie gebruikt, moet zich van die visie bewust zijn. De baptiste pleit daarom voor een "vruchtbare ontmythologisering" van de reformatie.

Bron: http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7359-reformatie-had-vijandsbeeld-van-katholieke-kerk-nodig
Meer info: http://kath.net/news/50316

Geen opmerkingen: