donderdag 2 juli 2015

Sola Scriptura ter discussie in Reformatorische kring

In het Reformatorisch Dagblad is de afgelopen weken een hele discussie over het Sola Scritura principe ontstaan. Het Gereformeerde-Lutherse principe waarbij er vanuit gegaan wordt dat alleen de H. Schrift (Bijbel) genoeg is voor ons geloof en dat daarnaast niet ook nog de Traditie nodig is als kenbron van ons geloof.

Met name prof. dr. Henk van den Belt heeft kritiek op het in extreme vorm vasthouden aan het Sola Scriptura. Andere schrijvers verdedigen dit principe juist met hand en tand. Hier de links naar de discussie in het Reformatorisch Dagblad :

En hier een overzicht met de artikelen die ik over dit onderwerp geschreven/vertaald heb:

Leest u en oordeelt u zelf.

Geen opmerkingen: