zondag 18 september 2016

§11. In het Protestantisme vinden we zo’n zichtbaar opperhoofd niet.

Waar zou men bij de Protestanten dat zichtbaar opperhoofd ook moeten zoeken? Waar is diegene, die op godsdienstig gebied alle Protestanten van Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Amerika, kortom van de hele wereld, gehoorzaamheid betonen of schuldig denken te zijn?

Of wil men het Protestantisme in zijn verschillende sekten bekijken: Waar is het kerkelijk opperhoofd van alle Calvinisten? Waar is het kerkelijk opperhoofd van alle Lutheranen? Enz. Nergens; zo’n opperhoofd hebben zij niet; en toch, zoals we net duidelijk hebben laten zien, de Kerk, Die door Christus werd gesticht, moet zo’n zichtbaar opperhoofd hebben. Maar hoe kunnen dan de Protestanten, of zij zich nu Lutheranen, Calvinisten of nog iets anders noemen, hoe kunnen zij beweren, de ware kerk van Christus te zijn?

Toen ik eens een gemoedelijke Protestant dit belangrijke punt benoemde, antwoordde hij: ‘Wij Protestanten zijn er beter aan toe dan de Katholieken; want zij hebben een mens, namelijk de Paus, tot Opperhoofd; maar ons opperhoofd is niemand anders dan onze Heer Jezus Christus.’

Wel aardig gezegd. Maar ten eerste was dat geen antwoord op mijn opmerking die luidde: ‘Jezus Christus heeft als zijn plaatsvervanger op aarde, aan Zijn Kerk een zichtbaar Opperhoofd gegeven; jullie hebben geen zichtbaar opperhoofd; daarom zijn jullie de ware Kerk van Christus niet. Ten tweede: de Katholieke Kerk erkent de Paus alleen als haar Opperhoofd, omdat en in zover hij de zichtbare plaatsbekleder is van haar onzichtbaar Opperhoofd, Jezus Christus. Men kan dus niet zeggen: de Protestanten hebben Jezus Christus als Opperhoofd en de Katholieken alleen de Paus; nee, de Katholieken, net zoals de strenggelovige Protestanten, erkennen Jezus Christus als het Opperhoofd van hun Kerk, alleen met het verschil, dat de Katholieken geloven en belijden, dat Jezus Christus in de persoon van de Paus hen Zijn zichtbare plaatsbekleder heeft geschonken, om de zichtbare Kerk op aarde in Zijn naam te besturen; terwijl de Protestant, die denkt dat de Kerk onzichtbaar is, - wat wij in §6 weerlegd hebben –  natuurlijk ook niet van een zichtbaar Opperhoofd wil horen en zich daarom beroept op het onzichtbare Opperhoofd, Jezus Christus in de hemel, alleen. De Protestant is er dus, om eens de woorden van mijn gesprekspartner te gebruiken, niet beter, maar veel slechter aan toe dan de Katholiek: deze bezit, behalve de onzichtbare, ook de zichtbare leiding van Jezus Christus in de persoon van diegene tot wie Hij zelf gezegd heeft: ‘Weid Mijn lammeren, weid Mijn schapen,’ terwijl de Protestant deze uitwendige leiding helemaal mist.

Geen opmerkingen: