zondag 25 september 2016

§16. Kan men zeggen, dat de Katholieke Kerk in elk geloofspunt maar één leer volgt, m.a.w. dat zij overal dezelfde leer verkondigt?

Zonder twijfel kan men dit; en voor bewijzen hoeft men niet ver te zoeken. In de grotere steden van ons land, bijv. in Amsterdam, zijn er veel protestantse kerken. Vraag daar nu eens aan een protestant waarom hij naar die en niet naar een andere protestantse kerk gaat. Hij zal u antwoorden: “omdat ik het niet eens ben met de leer die die protestantse kerk verkondigt; ik ben niet van dat geloof, en ik bezoek dus deze kerk, omdat de leer, die hier wordt verkondigd, overeenstemt met mijn gevoelens.”

Maar kijk, in diezelfde stad zijn er ook veel katholieke kerken, die zelfs door de meest verschillende geestelijken worden bediend. Er zijn in Amsterdam, behalve wereldpriesters, Dominicanen, Franciscanen, Augustijnen, Redemptoristen en Jezuïeten. Deze verschillende priesters verkondigen daar allemaal de leer van de Katholieke Kerk. Stel nu een katholieke Amsterdammer ook de vraag waarom hij naar die Katholieke kerk gaat en niet naar die ander. Hij zal u antwoorden: “omdat dit mij parochiekerk is”; of “omdat hij dichter bij, mooier of groter is”; of misschien: “omdat door deze priester wat mooier gepreekt wordt”; maar nooit zal hij als reden aangeven, dat er in de andere katholieke kerken een ander geloof, een andere leer wordt verkondigd. De ene preker kan hem soms beter bevallen, hem meer treffen dan een ander om de wijze waarop hij Gods woord verkondigt, maar allen preken één en dezelfde waarheid, de éne, onveranderlijke, katholieke leer; daar is iedere katholiek in merg en been van overtuigd. Daar kan iedereen van overtuigd zijn, als hij maar wil luisteren. Maar is dat niet erg opmerkelijk en zou dat eenvoudige feit niet meer aandacht verdienen, dan er meestal aan gegeven wordt?

Om u zelf van de eenheid van de katholieke geloofsleer nog beter te overtuigen, neem alle Catechismusboekjes die voor het onderwijs van de katholieke jeugd in de verschillende bisdommen van ons land worden gebruikt, vergelijk die goed met elkaar, en ik weet zeker dat u niet de minste tegenspraak zult ontdekken. Of spreekt u misschien meerdere talen, koop dan in alle talen, die u kent, een katholieke Catechismus en u zult ontdekken dat er nooit een Catechismus is die een andere Catechismus tegenspreekt.  De éne zal op z'n meest wat uitvoeriger zijn dan de ander, omdat zij bedoeld is voor meer ontwikkelde kinderen. U ontvangt misschien ook wel eens brieven van uw vrienden en bekenden in het buitenland, zij wisten u van alles te vertellen, maar heeft u ooit van hen gehoord dat de katholieke priester daar iets anders leert, of dat de katholieken daar iets ander leren dan hier? Sommige kerkelijke gebruiken of plechtigheden mogen anders zijn dan de onze; maar de leer van de Katholieke Kerk is en blijft over de hele wereld hetzelfde.

Ik denk dan ook te moeten zeggen, dat voor iemand, die niet ziende blind wil zijn, de eenheid van geloofsleer in de katholieke Kerk net zo duidelijk is als de verdeeldheid en de verwarring in het Protestantisme. Maar wat zou nu het kenteken van de waarheid zijn: eenheid of verwarring?

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

1 opmerking:

Anoniem zei

De waarde ligt in contacten aangaan met elkaar en communicatie open houden. De eerste oecumenische dienst waar ik per ongeluk in terecht kwam had ik ook meteen verlaten. Ik schrok, wat gebeurd er hier? Hoewel het protestantisme mij echt een wrevel is, en ik als Scapulier broeder/drager altijd Maria verdedig, ben ik wel voorstander van de oecumenische diensten, het levert regelmatig bekeerlingen op. Proberend te kijken met Moederlijke ogen, die juist goed begrijpen dat protestantisme een afsplintsing is, van onze eigen groep. Ze horen erbij, door het aan nemen van Zijn Naam. Ik zie het als bruggen bouwen naar dat wat eerst 1 was.