donderdag 5 augustus 2010

De Bijbel bevat toch alles wat nodig en nuttig is ter zaligheid, Overlevering hoeft niet toegevoegd te worden?

De protestanten beroepen zich hiertoe op Gal. 1 en het slot van het boek Openbaring. St. Paulus zegt in Gal. 1:7-8: "Maar daar zijn sommigen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een Engel uit de hemel u een Evangelie verkondigden buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." Hij waarschuwt in deze brief tegen dwaalleraars onder de Galaten, die een ander evangelie predikten dan Paulus, nl. dat ook de onderhouding der Joodse Wet voor christenen noodzakelijk zou zijn. Hiertegenover stelt hij zijn evangelie: Verlossing alleen door de genade van Christus. Dat punt is alleen aan de orde, geen ander. Er wordt dus slechts afgewezen wat daarmee in strijd is, niet iedere Overlevering.

In Op. 22:18-19 zegt St. Johannes: "Want ik betuig aan eenieglijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn en indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is." Hij spreekt hier uitdrukkelijk alleen over het boek Openbaring: "dezes boeks, dezer profetie". Men mag hieraan niets toevoegen en er niets van afnemen. Wat hij in dit boek schreef is dus áf. Of de gehele Schrift alles bevat wat nodig en nuttig is ter zaligheid, zodat Overlevering overbodig zou zijn, ook al is het er toevallig het laatste boek van, is een geheel ander punt, dat hier niet aan de orde is.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: