donderdag 5 augustus 2010

Oudvaders over de Traditie/Overlevering

H. Irenaeus in "Adversus Haereses", 3, 3, 1: "Daar de overlevering van de apostelen derhalve over de gehele wereld is geopenbaard, kunnen al degenen die de waarheid willen zien de waarheid in iedere kerk aanschouwen; en wij hebben hierbij te rekenen hen die door de apostelen tot bisschop zijn aangesteld, en hun opvolgers tot op onze dagen, die niets geleerd of gekend hebben als door dezen (de ketters) wordt gebazeld."

Tertullianus in "De praescriptione", 21: "Hieruit leiden wij de volgende tegenwerping af: Als Onze Heer Jezus Christus de apostelen ter prediking gezonden heeft, mogen geen andere predikers aanvaard worden dan Christus heeft aangesteld..... En ik moge hier ook tegenwerpen, dat, wat zij gepredikt hebben, d.w.z. Wat Christus hun geopenbaard heeft, slechts bewezen moet worden door díe kerken, die de apostelen zelf gesticht hebben, door tot het te prediken, zowel, zoals men dat noemt, met het gesproken woord, als later door brieven. Wanneer dat nu zo is, dan staat het bovendien vast, dat iedere leer die met de apostolische kerken, stammen en eerstelingen der geloofs, overeenstemt, voor waar gehouden moet worden, daar zij ongetwijfeld aanhoudt wat de kerken van de apostelen, de apostelen van Christus, Christus van God ontvangen heeft; maar dat alle andere leer van leugen verdacht moet worden, die wijs is tegen de leer in van de kerken, de apostelen, Christus en God."Origenes in "Peri Archoon"1, Praef. 2: "Aangezien er velen zijn die menen, dat wij het gevoelen zijn toegedaan dan die vóór hen waren, worde de kerkelijke prediking aangehouden die langs de weg der opvolging door de apostelen is overgeleverd en tot op de huidige dag in de kerken voortduurt. Alleen die waarheid moet geloofd worden, die in niets van de kerkelijke en apostolische overlevering afwijkt."

H. Augustinus schrijft in brief 54: "Het is te begrijpen, dat wat wij niet op schrift, maar in de overlevering bewaren, en wel over de gehele wereld, dat aangehouden wordt omdat het ofwel door de apostelen zelf ofwel door de algemene concilies, wier gezag in de Kerk zeer krachtig is, aanbevolen en vastgesteld is." In "De baptismo", 2, 7, 12: "Ik neem aan, dat die gewoonte van de apostolische overlevering komt, zoals zoveel, dat niet in hun brieven gevonden wordt en ook niet in de concilies van hun opvolgers, en toch, omdat het in de gehele Kerk wordt onderhouden, geloofd wordt en alleen door hen overgeleverd en aanbevolen."

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

2 opmerkingen:

Jaime zei

Hier een ander verhaal over Traditie: http://www.bible.ca/sola-scriptura-apostolic-fathers.htm
Jaime

Hugo Bos zei

@Jaime, heb een deel hiervan gelezen. Het overtuigt niet echt. De oudvaders verwijzen inderdaad naar de Bijbel, maar de Bijbel zelf verwijst naar de traditie. Verder voegt de Traditie meestal niet zozeer iets toe aan de Bijbel, maar geeft een bepaalde toepassing/uitleg van de Bijbel. Dat de belijdenissen rechtstreeks te herleiden zijn tot de Bijbel is ook maar ten dele waar, denk maar aan de Drieenigheid, dat niet zo letterlijk in de Bijbel staat.