donderdag 5 augustus 2010

Roomsen mogen tegenwoordig de Bijbel lezen, maar zij doen het toch erg weinig?

Het lezen der H. Schrift is uiterst nuttig, vooral van de evangeliën, als het maar goed geschiedt. Voor minderjarigen en onontwikkelden is het niet goed de Bijbel in zijn geheel te lezen. Als is het Gods Woord, toch moet men niet vergeten, dat het voor een groot gedeelte bestaat uit de geschiedenis van het joodse volk, die vaak allesbehalve stichtend is. Ook is de betekenis van de Bijbel in vele gevallen niet zeer duidelijk. Met al hun lezen zijn de protestanten daardoor, afgezien van persoonlijke stichting, nog niet verder gekomen dan tot een allergrootste verdeeldheid.

Na het misbruik, dat door de protestanten van de Bijbel is gemaakt, is het niet te verwonderen, dat de katholieken er nog steeds huiverig voor zijn, hoewel hij steeds meer ingang begint te vinden. Er wordt echter voldoende uit gepredikt, en dat is alleen volstrekt noodzakelijk. Christus beval immers wel herhaaldelijk om te prediken, maar nooit om te lezen. In Iedere H. Mis worden er overigens verschillende gedeelten uit gelezen, met name zondags.; het dagelijks breviergebed voor de priesters is er zelfs haast geheel uit samengesteld.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: