dinsdag 10 augustus 2010

Is de Roomse beeldenverering, waarbij men voor beelden knielt, afgodische?

Roomsen knielen niet uit eerbied voor het beeld, maar voor de persoon die erdoor wordt voorgesteld. Knielen voor een mens behoeft niet afgodisch te zijn. In het Oude Testament staan verschillende teksten waarin uit eerbied voor engelen en mensen geknield wordt, zonder dat dit wordt afgekeurd, bijv. knielt Lot in Gen. 19:1 voor twee engelen. Het kan dus ook niet verkeerd zijn in Op. 19:10, waar een engel tot Johannes zegt, dat niet voor hem te doen. Johannes vatte het dan ook slechts als louter bescheidenheid van de engel op, want in Op. 22:8 deed hij het opnieuw.

Men toont eerbied voor een foto van een dierbare overledene en voor standbeelden van beroemde personen. Waarom zou dat niet mogen, wanneer die overledene zelfs een heilige of Christus en Zijn Moeder is? Moet dan ook de menselijke natuur stilvallen? Vandaar ook de kaarsen en bloemen.

• H.Augustinus in "Contra Faustum Manichaeum", 20, 21: "Faustus legt ons ook ten laste, dat wij de gedachtenis der martelaren eren en zegt, dat wij de martelaren in goden veranderd hebben; doch dit maakt op mij niet zoveel indruk, dat ik op die lastering zou antwoorden. Het christenvolk viert de gedachtenis der martelaren met godsdienstplechtigheden, om tot hun navolging op te wekken en deel te hebben aan hun verdiensten en door hun gebeden geholpen te worden, zo echter, dat wij voor geen der martelaren, hoewel ter gedachtenis aan de martelaren, altaren oprichten."

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

5 opmerkingen:

Anoniem zei

er is een verschil om voor een levende wezen te knielen of voor een levenloos beeld.
hoe je het ook romantiseert, beeldenverering is in strijd met onze tien geboden

een Christen zei

als u zegt: Maria is de moeder van God, dan zijn eventuele broers, neven van Maria de ooms van God
en de vader van Maria is dan de grootvader van God.

ik als een Christen adviseer daarop: houd op met deze godslastering en accepteer Jezus zoals hij zei wie hij was namelijk de zoon van onze lieve God.

Hugo Bos zei

Beste christen,
Het aanbidden van een beeld als God is natuurlijk zondig en in strijd met de tien geboden, zoals bij de zonde met het gouden kalf. Maar Israel moest ook in geloof opkijken naar een beeld, namelijk naar de slang die Mozes op een stang verhoogd had (Num. 21). De tempel stond ook vol met beelden, denk bijvoorbeeld aan de cherubs op de ark. Het maaken van beelden in een tempel (kerk) is dus niet automatisch zondig.
De logica de de vader van Maria de grootvader is van God gaat niet op. God is te wonderlijk voor onze logica. Zo is 1 + 1 + 1 bij de drie-enigheid ook niet drie. Maar God is een.

soeres zei

er mogen geen beelden gemaakt worden om voor te knielen of te bidden zoals bij RK.

de slang van Mozes was puur symbolisch bedoeld dat uit alle giftige slangen er 1 slang zou zijn die leven zou geven (zoals bij de mensen 1 is die leven geeft), toen later deze slang werd aanbeden als afgod werd het vernietigd.
de beelden in de tempel waren symbolisch.

Helaas is de RK meer volgeling van Paulus (die getuigt dat hij een zondaar is), dan van Jezus de heilige messias.

Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij heb maar één Meester en gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde vader; gij hebt maar één Vader, de hemelse. En laat u ook geen leraar noemen; gij hebt maar één leraar, de Christus." (Matteüs 23, 7-23)

volg de woorden van Jezus hij is de enige deur naar Paradijs.

Hugo Bos zei

Het knielen voor iets of iemand is niet per definitie verkeerd, zoals we ook wel eens knielen voor een aardse koning of koningin, gewoon uit eerbied voor zijn of haar ambt. Het is verkeerd wanneer we iemand of een beeld aanbidden, als was het een god, zoals bij het gouden kalf gebeurde.
De beelden in de Katholieke Kerk zijn ook symbolisch bedoeld, ze beelden een heilige af die als mens op uitzonderlijke wijze een beeld van Christus geweest is en daarin een voorbeeld voor ons.
Dat Katholieken bijvoorbeeld de paus vader noemen is niet in strijd met de H. Schrift. Zo noemt Stefanus Abraham onze vader, hij bedoeld daarmee niet letterlijk dat hij onze aardse vader is, maar hij is een geestelijk vader voor ons christenen (Hand. 7: 2). En Paulus noemt Timoteus 'zijn zoon', hij is dus een vader voor Timoteus, ook hier is sprake van een geestelijk vaderschap. Zo gebruiken Katholieken dit is, de paus is een geestelijk vader voor ons, maar dat doet er niets aan af dat God onze Vader is, die boven alles en iedereen staat, zelfs boven de Zoon. Meer hierover op op deze pagina: http://verbond.blogspot.com/2009/04/niemand-uw-vader-noemen.html
Ik hoop dat ik u hiermee enige verduidelijking heb gegeven.
Hugo Bos