zaterdag 14 augustus 2010

Kan een zwak mens fundament der Kerk zijn, of alleen Christus, Die in de H. Schrift ook zo genoemd wordt?

Natuurlijk was Petrus als ieder mens zwak, wat ook duidelijk blijkt uit zijn verloochening van Christus. Maar hij is ook geen fundament door eigen kracht. Christus zelf heeft dit gelegd en staat hem dus bij. In zijn particulier leven blijft hij echter deze zwakke mens.

Christus is het Hoofd der Kerk, Petrus is slechts zijn werktuig, zijn zichtbare plaatsbekleder op aarde. Aldus kunnen zowel Christus als Petrus fundament der kerk genoemd worden. Omdat het beeldspraak is, kan het in een ander verband een enigszins andere betekenis hebben. Zo kunnen alle apostelen in de H. Schrift, wel geen steenrots, maar toch wel grondslag der kerk genoemd worden, nl. als eerste geloofsverkondigers.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: