donderdag 5 augustus 2010

Lag de Bijbel vóór de Hervorming "aan de ketting"?

Ook voor de Reformatie werd door leken uit de Bijbel gelezen, lees hierover meer in het artikel:  Lazen Middeleeuwers de Bijbel of niet?

De protestanten vergeten zo licht, dat zij met de verspreiding van de Bijbel begonnen zijn, toen zij konden profiteren van de sinds kort uitgevonden boekdrukkunst. Tevoren moesten alle boeken met de hand geschreven worden, dus ook de Bijbels, wat vooral geschiedde door de veel gesmade monniken, maar aan wie zij het danken dat zij thans nog de Bijbel lezen kunnen. De Bijbels waren daardoor weinig in aantal en zeer duur. Uit vrees voor diefstal legde men hem daarom in openbare bibliotheken, waar men zeer kostbare handschriften bezat, bij gebrek aan onze tegenwoordige brandkast, "aan de ketting", dus niet opdat men hem niet zou lezen, zoals beweerd wordt.

Toen Luther zeventig jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst zijn vertaling begon, bestonden er reeds achthonderd gedrukte katholieke uitgaven van de H. Schrift of van gedeelten daarvan, waaronder tweehonderd vertalingen. Niettemin kostte de Nederlandse gedrukte katholieke Bijbel die in 1477 werd uitgegeven nog negen goudgulden. Wanneer dat de prijs 51 jaar na de uitvinding der boekdrukkunst was, kan men begrijpen wat deze tevoren geweest moet zijn!

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk

Geen opmerkingen: