dinsdag 10 augustus 2010

Zijn verdiensten in strijd met Gods uitverkiezing en verwerping van eeuwigheid?

De H. Schrift leert beide, dus zijn zij niet met elkander in strijd. Hoe zij echter samengaan, is een groot probleem, het probleem van het samengaan van genade en vrijheid: De vrijheid mag geen belemmering zijn voor Gods Almacht, maar Gods Almacht laat ook de menselijke vrijheid intact, Ter oplossing van dit probleem bestaan onder de Katholieken hoofdzakelijk twee meningen: de Molonisten leggen meer de nadruk op de vrijheid, de Thomisten op de genade. Beide meningen hebben hun bezwaren. De Kerk deed er geen uitspraak over, dus is het een vrije kwestie.

Al is overeenkomst moeilijk aan te tonen, tegenstrijdigheid is echter volstrekt onmogelijk te bewijzen. God en de vrije wil kennen wij slechts zeer onvolmaakt, slechts uit beider daden, maar beide zelf aanschouwen wij niet. Wij kunnen er ons dus niet volledig over uitspreken, maar slechts op grond van eigenschappen, die ons op menselijke wijze bekend zijn. Deze wijzen echter juist op het tegendeel. God bestuurt alle schepselen volgens hun eigen aard. Wanneer Hij bij het besturen van de mens diens vrije wil geweld wil aandoen, zou Hij alleen de mens niet volgens zijn eigen aard kunnen besturen. Dat zou in strijd zijn met zijn Almacht.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: