vrijdag 8 april 2011

Onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren...

De tekst uit Hand. 17 over de mensen van Berea wordt vaak misbruikt.
Natuurlijk kunnen en mogen we ook zelf de Schriften nagaan, Katholiek zijn houdt niet in dat je je verstand uitschakeld. Integendeel.
Maar de mensen van Berea waren edeler dan die van Thessaloníca, niet omdat die van Thessaloníca automatisch accepteerden wat H. Paulus zei, terwijl de mensen Berea eerst kritisch onderzochten of het wel waar was wat H. Paulus zei. Dat is niet de tegenstelling die hier gemaakt wordt. Lees maar eens het hele stuks door. Maar de mensen van Berea waren edeler omdat ze niet zo'n onrust stookten, zoals die van Thessaloníca wel deden, zie vers 1-9.
Verder staat er in vers 11 dat ze het woord van Paulus met alle toegenegenheid en bereidwilligheid aanvaarden. Niet pas nadat ze gecontroleerd hadden of het wel zo in de H. Schrift staat. De eerste geloofsverkondigers betoogden steeds tegenover de Joden, dat de voorspellingen uit het Oude Testament aangaande de Verlosser in Christus vervuld waren. Het was heel verstandig, om deze voorspellingen dan eens na te slaan, wat de mensen uit Berea dan ook deden. Veel van de verkondiging van de H. Paulus konden ze echter niet in de Schriften nagaan, bijvoorbeeld dat ze in de Nieuwe Bedeling niet meer besneden hoefden te worden en wel varkensvlees mochten eten. Dat de vrouw het hoofd in de kerk moet bedekken etc.
Samengevat: Hand. 17 is geen bewijsplaats voor het principe van Solo Scriptura.

2 opmerkingen:

P. van Duijn zei

Toch is het de enige plaats op Paulus reizen waar de Joden zich dagelijks met de Schriften bezig hielden en onderzochten. Dit heeft duidelijk een verband met Johannes 5 vers 39: Onderzoekt de Schriften etc. Het is de enige plaats waar de Joden in grote aantallen zich tot het geloof bekeerden.

Hugo Bos zei

Geachte heer of mevrouw van Duijn,
Wat moeten we daaruit concluderen volgens u?
Groeten,
Hugo