donderdag 1 december 2011

Avondmaalsviering bij Calvijn niet vanzelfsprekend

De kerken van de Reformatie waren in de eerste eeuw na de Reformatie veel 'Katholieker' dan ze nu zijn, in de eeuwen daarna is de kloof steeds groter geworden. Slechts enkele Gereformeerden houden nog besef van de wortels waar ze uit voortgekomen zijn en kennen dergelijke 'Katholieke' gebruiken. Een boeiend artikel uit het Reformatorisch Dagblad:

GRAFHORST – „Het was voor Calvijn ondenkbaar om de koppeling tussen het heilig avondmaal en de voorbereiding ervan los te laten”, stelt dr. H. A. Speelman. De schrijver van het boek ”Biechten bij Calvijn” sprak woensdagavond in het kerkgebouw van de vrije hervormde gemeente te Grafhorst.

Dr. Speelman zei dat Calvijn overtuigd was van het grote belang van het heilig avondmaal, dat hij het liefst elke week zou vieren. De reformator deed er alles aan om het avondmaal heilig te houden. Daartoe was een goede voorbereiding bijzonder belangrijk. „Calvijn vond het ondenkbaar om de koppeling tussen het heilig avondmaal en de voorbereiding ervan los te laten. In de kleine gemeente van Straatsburg mocht niemand aan het avondmaal gaan die niet eerst bij hem in de pastorie gebiecht had.”
....lees verder

Geen opmerkingen: