zondag 21 oktober 2012

De gevolgen van de afscheiding van de protestanten volgens Eugenio Corti

In het Reformatorisch Dagblad gaat Dr. Aza Goudriaan in op de vraag: Is de Reformatie een oorzaak van de secularisatie in het Westen? Het artikel is zeer de moeite waard. Hier een citaat met dezelfde strekking dat ik tegenkwam in het boek 'Het Rode Paard' van Eugenio Corti:

"De Contrareformatie had echter niet het hele christendom en in de Katholieke kringen niet alle culturele kringen omvat. Marx had aan de eerste grote periode van ontkerstening – volgens het onderzoek van Michele – geen groot belang gehecht; hij had echter wel het belang van de volgende stap ingezien en met enthousiasme begroet, en wel de afscheiding in de christelijke gemeenschap van het protestantisme. Uitgaande van de veronderstelling dat ‘kritiek op godsdienst een vereiste is voor iedere kritiek’ zag Marx in Luther de bevrijder van de mens van de ‘externe slavernij aan God’ en had de Duitse filosofie het werk van Luther vervolgens voltooid door de mens ook van de ‘interne slavernij aan God’ te bevrijden. Eenmaal ‘vrij’ van God – wat in de praktijk betekende vrij van moraal – hadden verschillende groepen mensen met de ambitie om te heersen (eerst de staat, dan de klasse, vervolgens het ras) een theorie ontwikkeld waarin iedere groep de eigen superioriteit en de onderwerping van alle andere groepen vooropstelde en dit steeds radicaler naarmate de betekenis van de christelijke moraal was afgenomen. "

Geen opmerkingen: