zaterdag 2 februari 2013

Citaten en spreuken 26

Prof. Van Asselt over de periode na de beeldenstorm:
"Heiligen werden weliswaar ontdaan van hun bemiddelende functie, maar ze keerden terug in het gereformeerde wereldbeeld. Heiligen kwam je nu tegen in allerlei voorbeeldfiguren – de protestantse martelaar, de hervormer, de godzalige predikant. En de middeleeuwse visuele mirakels die vroeger aan beelden werden toegeschreven, keerden terug in allerlei wonderlijke gebeurtenissen waarvan uitvoerig verslag werd gedaan.
Prof. Van Asselt in het Reformatorisch Dagblad