donderdag 15 augustus 2013

Hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming

Vandaag is het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming. Een feest dat voor protestanten maar moeilijk te begrijpen is. Waar staat dat in de Bijbel en waarom krijgt de persoon van Maria zoveel eer? Hierbij een link naar een artikel dat we hierover publiceerden: Onbevlekte ontvangenis en Tenhemelopneming. Verder hier een meer breed opgezet artikel over Maria: De sleutel tot het begrijpen van Maria. En tenslotte een uitleg wat de Bijbel allemaal zegt over Maria.