zondag 27 oktober 2013

Spreuken en citaten 31

In Matt. 19: 29 zegt Christus immers: ‘Zo wie verlaten zal hebben huizen of akkers om Mijn naams wil, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwig leven beërven.’ Daar wordt dus niet een bijzondere beloning, maar het eeuwig leven zelf door het doen van goede werken verkregen.
Dr. H.B. Visser

Geen opmerkingen: