donderdag 12 december 2013

Spreuken en citaten 32

Door de Gereformeerde opvatting, zoals die in zondag 35 staat, is het nu in hun kerkgebouwen en veelal ook in hun huizen akelig kaal geworden. Waar men niet over de schreef gaat door een afbeelding, plaat of schilderij op te hangen, waarop Christus is afgebeeld, volstaat men met een plaat of schilderij van een herder met schapen of met een Bijbeltekst. Dat dat tenminste nog gedaan wordt, is te loven. Maar in hoeveel gevallen gebeurt ook dat niet? In hoeveel huizen, ook van Gereformeerden, komt men niet: de kamers keurig ingericht, maar kijk eens om u heen. Is er ook in iets te zien, dat het hier het huis is van een Christusbelijder? In vele gevallen is er niets, maar dan ook niets van te bespeuren. Och, de Gereformeerden hebben ook de beelden afgewezen, en voor een tekst aan de muur voelt ieder niet evenveel. Maar de kop van Mozart prijkt op de piano en het bureau staat vol met familieportretten. Van mijn familie mag ik dus portretten hebben, en we hebben plaquetten van Kuyper, Colijn, en we richten voor onze grote mannen standbeelden op (ook te hunner eer!), maar in het huis Gods zoek ik die van mijn geestelijke familie, en van Hem, die er het Hoofd van is, tevergeefs.
In menige consistorie hangen de portretten van predikanten, die de gemeente gediend hebben, waarbij dan vaak ook nog een extra groot portret van De Cock of Kuyper, maar wat ge er niet van ziet is het kruis van Christus, en om Christus en Zijn kruis gaat het toch?..... Als ge een Rooms Katholieke Kerk binnenkomt, of als ge komt in het huis van een Rooms Katholiek, ziet ge daar een Christusfiguur aan het kruis, en vaak ook een beeltenis van een om meer heiligen. Zo weet ge waar ge zijt, namelijk op een plaats, waar Christus gekend wordt, en zo behoort het ook te wezen.
Dr. H.B. Visser in ‘Geef rekenschap’

2 opmerkingen:

Jedidja zei

:-) Ik denk dat het tegenwoordig wel anders is. Ook protestanten hebben kruisjes aan je muur of letters voor het raam. Bij mij staat er "Hope". Ergens op mijn blog heb ik erover geschreven. Waarom ik juist die woorden voor mijn raam heb staan.

Hugo Bos zei

Beste Jedidja, steeds meer protestanten nemen katholieke gewoonten over. Zo zijn er ook steeds meer kerken met een adventskaars etc. Maar dat doet aan het algemene punt niets af. Die afbeeldingen etc. passen niet in het protestantse denkbeeld. En het wordt ook niet consequent doordacht en toegepast. Verder missen al die kruisjes een corpus, het lichaam van Christus. En om Hem draait het toch allemaal.
Groet, Hugo Bos