vrijdag 7 augustus 2015

Schoolcatechismus

Beste lezers,

Vanaf heden staat de gehele Schoolcatechismus op dit blog. Deze catechismus valt op de grote helderheid en door de bondige formuleringen. Daarnaast is deze catechismus geheel trouw aan de Katholieke leer en aan de Traditie. Daarmee is ze veel beter bruikbaar dan de Youcat die tegenwoordig vaak gebuikt wordt. De Schoolcatechismus is natuurlijk wel een beetje gedateerd, en bijvoorbeeld sommige data voor kerkelijke feestdagen kloppen dus niet meer, maar dat zijn toch relatief kleine punten.

Ter illustratie een vergelijking tussen citaten van de Kerkvaders over seksualiteit en huwelijk en citaten uit de Youcat, daar proef je heel duidelijk de hierboven beschreven verschillen.

Traditie
Youcat
“Als de vleselijke begeerlijkheid wel eens te buiten gaat wat tot het verwekken van kinderen noodzakelijk is, is dit niet een kwaad dat eigen is aan de echtverbintenis, maar een kwaad dat vergeeflijk is ter wille van het goede van de echtverbintenis.” (Augustinus “De bono viduitatis”)
“De mooiste vorm van liefde op aarde is echter de liefde tussen man en vrouw, waarin twee mensen zich voorgoed aan elkaar geven.” (vraag 402). En “De seksuele vereniging is de mooiste, lichamelijk-zinnelijke uitdrukking van liefde.” (Youcat 403).
Het eerste doel van het huwelijk is de voortplanting en opvoeding van kinderen. Eerste doel is heel expliciet NIET de persoonlijke vervolmaking van de echtgenoten. (O.a. Pius XII – Vegliare con sollecitudine).
God wil dat man en vrouw elkaar in erotische en seksuele lust ontmoeten om zich in liefde steeds vaster met elkaar te verbinden en kinderen uit hun liefde te laten ontstaan. (Youcat 417).
Het huwelijk was er ook al in het paradijs, en toch was er geen vleselijke gemeenschap. Daarom is de vleselijke gemeenschap niet een integraal onderdeel van het huwelijk. Het woord ‘sacrament’ verwijst naar heiliging. En aangezien een huwelijk heiliger is zonder de vleselijke gemeenschap, volgens de tekst (Sent. D, 26), daarom is de vleselijke gemeenschap niet noodzakelijk voor het sacrament. (Thomas Aquino, Summa Theologiae).
God schiep de mens als man en vrouw. Hij schiep ze voor elkaar en voor de liefde. Hij schiep ze met erotisch begeren en het vermogen tot lust. Hij schiep ze voor het doorgeven van het leven. (Youcat 400).

Schoolcatechismus

Geen opmerkingen: