zaterdag 19 september 2015

Goed om te leren van Augustinus, maar vergeet zijn regel niet

Auteur: Arno van der Lee
Reformatorisch Dagblad

"„Het kloosterleven had ook goede kanten waarvan misschien juist reformatorische christenen zijn afgedwaald”, beeld RD, Anton Dommerholt
Het is goed om te putten uit Augustinus als bron. Daarbij kunnen protestanten ook veel leren van de aanwijzingen die de kerkvader schreef voor het kloosterleven, reageert Arno van der Lee op dr. M. Klaassen.
Het zou goed zou zijn als én protestanten én rooms-katholieken zich herbronnen, aldus dr. M. Klaassen (RD 12-9). Hij doelt dan op Augustinus als ”bron”, en dan met name diens antipelagiaanse geschriften. Een heel aantal daarvan is recent in het Nederlands vertaald. Er lijkt in het Nederlands taalgebied sprake te zijn van een Augustinus-revival, constateert dr. Klaassen.
Ik zou naast deze leerstellige geschriften graag een in reformatorische kring vermoedelijk onbekend –in ieder geval onbesproken– praktisch werk van de kerkvader willen zetten: ”De regel van Augustinus”. Een Nederlandse vertaling (door Vincent Hunink) van dit geschrift verscheen in 2005 bij uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Augustinus was als bisschop van Hippo ook de stichter van een kloostergemeenschap, waarvan hij deel uitmaakte tot aan zijn dood in het jaar 430. Voor die kloostergemeenschap schreef hij een leidraad, een regel, over hoe het leven in die gemeenschap eruit zou moeten zien." Lees hier verder......

Geen opmerkingen: