vrijdag 2 september 2016

§7. Is het moeilijk te weten, welke Kerk de ware Kerk van Christus is?

Wij hebben zojuist aangetoond, dat de ware Kerk van Christus zichtbaar is; maar iets wat zichtbaar is, laat zich daarom nog niet altijd makkelijk van andere soortgelijke zaken onderscheiden. Heeft men bijv. een echte diamant bij tien andere schitterende stenen voor zich, dan is die echte diamant net zo goed zichtbaar als de andere stenen, maar er wordt heel wat kennis gevraagd, om hem meteen met zekerheid aan te kunnen wijzen.

Is het nu precies zo met de ene, ware, door Christus gestichte Kerk? M.a.w. is het moeilijk na te gaan, welke Kerk, onder alle, de ware Kerk van Christus is?

Vaak treft men mensen aan die hun onverschilligheid op godsdienstig gebied proberen te verontschuldigen: ‘Och’ zeggen ze, ‘het mag waar zijn, dat de mens verplicht is, zich aan de ware Kerk van Christus te onderwerpen, daarmee komen we toch niet verder; want er zijn tegenwoordig zoveel kerken en godsdiensten, en wij kunnen immers toch niet bepalen, welke van die kerken de ware Kerk van Christus is’.

Zou dat waar zijn? Dan zou Christus inderdaad onredelijk hebben gehandeld. Immers Christus heeft Zijn Kerk gesticht om aan alle mensen de weg naar de hemel te wijzen. Christus eist, zoals wij al hebben gezien, dat alle mensen, geleerden en onwetenden, rijken en armen, luisteren naar de stem van Zijn Kerk, dat iedereen haar leer gelooft en eerbiedigt als Zijn leer. Maar hoe kan Christus dat eisen, als hij ook niet zou zorgen dat Zijn ware Kerk door iedereen fatsoenlijk van elke andere kan worden onderscheiden? Dan zou Christus ons een verplichting opleggen, waaraan wij onmogelijk kunnen voldoen. Hij zou eisen, dat we ons onderwierpen aan het leergezag van Zijn Kerk, zonder dat we in staat waren te weten, welke Zijn Kerk is. Mag men er nu van uitgaan, dat Christus zich aan zo’n onredelijkheid schuldig zou hebben gemaakt? Als dus Christus alle mensen in geweten de verplichting oplegt te gehoorzamen aan de stem van Zijn Kerk, dan moet die Kerk natuurlijk ook kenmerkende eigenschappen of kentekenen bezitten, waaraan zijn door alle mensen van goede wil makkelijk en zeker van elke andere kan worden onderscheiden. Zij moet gemakkelijk te herkennen zijn. Was dit ook niet duidelijk Christus’ bedoeling, toen Hij Zijn Kerk vergeleek met een stad, die op een berg gebouwd, niet verborgen kon blijven; met een licht, dat op een kandelaar geplaatst, om ieder te verlichten en dus door iedereen gemakkelijk gezien en onderscheiden kan worden? (Matth.5, 14, 15).

Welnu, waaraan kan men dan de ware Kerk van Christus herkennen?

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

Geen opmerkingen: