zaterdag 22 oktober 2016

§21. Waarom moet de Kerk van Christus heilig zijn?

TWEEDE HOOFDSTUK – De ware Kerk van Christus moet heilig zijn

§21. Waarom moet de Kerk van Christus heilig zijn?

Laten wij, voordat we hierop antwoorden, eerst duidelijk maken, waarin de heiligheid van de Kerk moet bestaan.
De ware Kerk van Christus moet:
1. Een heilige leer bezitten;
2. Behalve haar leer, andere heiligingsmiddelen hebben, waardoor de zwakheid van de mensen geholpen wordt om ook werkelijk volgens die heilige leer te leven;
3. Leden tellen, die door haar leer en leiding tot ware heiligheid werden opgevoerd.
En omdat Christus (Mark. 16, 17-18) aan Zijn Kerk uitdrukkelijk de gave van wonderen heeft beloofd, moet Zijn Kerk zich ook op ware wonderen kunnen beroemen, die uitwendige en goddelijke bewijzen zijn, waaraan de waarheid van haar leer en de heiligheid van haar kinderen in de hemel met volle zekerheid kan worden herkend. (Zie hierover §§ 55-59).

De ware Kerk van Christus moet dus heilig zijn in haar leer, genademiddelen en instellingen en in haar leden.

Waarom moet de ware Kerk van Christus deze eigenschappen bezitten?

Omdat zij het werk, de stichting, van Christus, de driemaal heilige Zoon van God is. Hoe zou de leer die Hij verkondigde, niet heilig zijn, aangezien ze goddelijk is? Hoe zouden de genademiddelen door Hem ingesteld, niet heiligend werken? Hoe zouden de Christenen, geholpen door die middelen en levend naar die leer, niet tot ware heiligheid komen?

En wanneer wij op het doel letten, waarmee Christus zijn Kerk heeft gesticht, wat is het anders dan de heiliging van de mensen aangezien de mens alleen langs de weg van deugd, braafheid en heiligheid in de hemel kan komen en onze zaligheid het enige doel is waarvoor de Zaligmaker in de wereld kwam?

Kijken wij nu hoe het er voor staat met dit kenteken van heiligheid, eerst in het  Protestantisme, daarna in de Katholieke Kerk.

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

Geen opmerkingen: