donderdag 9 maart 2017

§39. De zekerheid echter, die de gewone gelovigen over de goddelijke ingeving van de H. Schrift hebben, steunt bij hen niet onmiddellijk op de Apostolische Overlevering, maar op het onfeilbaar leergezag van de Katholieke Kerk.

Aan de hand van het bovengenoemde kan men wellicht opmerken: laat de Katholieke Kerk of haar oversten uit de Apostolische Overlevering maar opmaken dat, volgens de leer van de Apostelen, onze Bijbelboeken door Gods ingeving geschreven zijn, die Overlevering is toch geen geschikt middel voor de gewone gelovigen. Deze zijn namelijk niet in staat deze oude geschriften door te snuffelen om te onderzoeken wat de Apostelen wel of niet hebben gepredikt.

Deze opmerking, die niet alleen voor deze waarheid, maar ook voor veel anderen geldt, klopt helemaal. Want het zou er echt droevig uit zien als de gewone gelovigen door eigen studie moesten onderzoeken en uitmaken, welke waarheden door de Apostelen mondeling aan de Kerk zijn overgeleverd. Maar gelukkig is dit absoluut niet nodig. Zij hebben daarvoor een ander, veel veiliger, middel: het onfeilbaar leergezag van de Katholieke Kerk. Een Katholiek is namelijk in merg en been overtuigd dat de Katholieke Kerk de ware Kerk  is die door Christus is gesticht. Deze innerlijke overtuiging koestert hij, omdat hij, ook zonder veel geleerdheid, makkelijk inziet, dat de kernmerken die de ware Kerk van Christus moet bezitten, alleen in de Katholieke Kerk te vinden zijn. Ook weet hij dat Christus aan Zijn Kerk Zijn altijddurende bijstand heeft beloofd toen Hij zei: ‘Zie, Ik ben met u tot aan het einde der eeuwen’, Hij weet ook dat Christus tot Zijn Kerk heeft gezegd: ‘Die u hoort, hoort Mij; die u versmaadt, versmaadt Mij’ en daarmee iedereen in geweten verplicht, de leer van de Kerk als Zijn leer te eerbiedigen. Daarom is ook elke Katholiek innerlijk overtuigd, dat de Katholieke Kerk, die hij als de ware Kerk van Christus erkent, hem in geloofszaken nooit zal of kan bedriegen. Als Christus namelijk met Zijn Kerk is, kan Hij onmogelijk toelaten dat zij, door het verkondigen van een valse leer, de mensen in dwaling zou brengen, en nog veel minder zou Christus ons in geweten kunnen verplichten om een leer die in strijd is met de waarheid, als Zijn leer te omhelzen. Welnu, de Katholieke Kerk, die zich zo duidelijk als de ware Kerk van Christus toont, leert dat volgens de Apostolische Overlevering, die bepaalde boeken op ingeving van God zijn geschreven, en dit is voor elk kind van deze Kerk meer dan genoeg, om helemaal overtuigd te zijn van de waarheid van deze leer.

Al geloven dus zowel de Protestanten als de Katholieken dat de H. Schrift op Gods ingeving is geschreven, toch bestaat er tussen hen het enorme verschil, dat de Katholiek weet waarom hij dit gelooft. Hij gelooft namelijk die waarheid, omdat de Katholieke Kerk, van wiens onfeilbaar leergezag hij helemaal overtuigd is, hem leert dat die waarheid door de Apostelen mondeling is gepredikt en dus in de Apostolische Overlevering is omvat. De Katholiek kan zich dus verantwoorden, maar de Protestant niet. Hij houdt zich namelijk alleen aan het woord van de Bijbel: maar daaruit kan men absoluut niet opmaken dat die boeken die hij als boeken van de H. Schrift beschouwt, werkelijk op ingeving van God zijn geschreven en dus het geschreven woord van God zijn.

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

Geen opmerkingen: