zaterdag 2 februari 2019

Moeten protestantse ‘kerken’ de Biecht weer invoeren?


In het Reformatorisch Dagblad van 14 januari staat een interessant artikel over de Biecht: “Biechten mag, in een gesprek van hart tot hart”. Een week later wordt hierop gereageerd met dit artikel “Christenen hebben baat bij biecht.“ Een boeiende discussie en het antwoord op de vraag is onthullend. Gezien het kernprincipe van de protestanten: Sola Scripture is het opvallend dat zo veel een beroep gedaan wordt op de Traditie en de Kerkvaders en zo weinig op de H. Schrift. Dat laatste is voor protestanten toch de enige basis voor hun geloof? Waarom zijn uitspraken van Maarten Luther en Johannes van Calvijn in deze discussie dan relevant? En waarom alleen deze recente ‘kerkvaders’ citeren en niet de eerdere? Het antwoord op die laatste is vraag is dat die eerdere Kerkvaders de katholieke visie hebben gehad en dat de visie van Luther en Calvijn uitvindingen zijn van heel recente datum, gezien de Kerkgeschiedenis van 2.000 jaar.
Waarom niet teruggaan tot de H. schrift die toch argumenten genoeg geeft voor het Katholieke sacrament van de Biecht? Er zijn Schriftuurlijke argumenten genoeg voor. Wilt u meer weten dan kunt u ook dit artikel lezen.


Geen opmerkingen: