zaterdag 31 juli 2010

Overzichtspagina: gebed (Rozenkrans, bidden tot heiligen)

De Rozenkrans wordt door zeel veel Katholieken gebeden, Protestanten kunnen het maar moeilijk begrijpen. Waarom steeds dezelfde woorden herhalen, waarom zo veel aandacht voor Maria. Verder ook de vraag of we heiligen in de hemel kunnen en mogen vragen om voorbede.

- Hoe is de devotie tot Maria ontstaan?
- Waarom is die devotie zo belangrijk?
- Welke beloften zijn er verbonden aan het bidden van de Rozenkrans?
- Wat hebben de heiligen van de Kerk gezegd over de Rozenkrans
- En hoe bidt je de Rozenkrans?
Op deze vragen een antwoord in dit artikel.

Hier een artikel specifiek over de Rozenkrans, de inhoud ervan, de vorm en een Bijbelse onderbouwing.

Hier een artikel over de gemeenschap der heiligen (ook over voorspraak door heiligen, mede-middelaarschap van heiligen.

Hier een aantal plekken waar in de Bijbel een herhalend gebed gebeden wordt.

Mogen we om voorbede vragen aan heiligen, luistert God eerder naar hen? Hier Bijbelcitaten die voorbeelden hiervan geven.

Hier kunt u lezen hoe u de rozenkrans moet bidden

En hier leest u hoe u de rozenkrans in het Latijn kunt bidden.

Veel gestelde vragen

Staat Maria of staat Jezus centraal in de Rozenkrans?

Is het bidden tot de heiligen in strijd met Christus' enig Middelaarschap?

Kunnen de heiligen de gebeden op aarde kennen?

Plaatsen Katholieken niet iemand (heiligen etc.) tussen God en mensen in, waardoor het rechtstreeks contact met God belemmerd wordt?

Geen opmerkingen: