zaterdag 24 juli 2010

Overzichtspagina 'Niemand uw vader noemen'

Een relatief eenvoudig, maar vaak genoemd bezwaar: de Katholieke Kerk overtreed Christus verbod door de paus Heilige Vader te noemen, terwijl Christus ons leert niemand uw vader te noemen.

Lees hierover dit artikel, om te zien dat de Katholieke gewoonte om de paus vader te noemen geheel in overeenstemming is met de H. Schrift.


Veel gestelde vragen

Is het pausdom voortgekomen uit de machtsbegeerte van de bisschop van Rome?

Waarom noemen we een priester Pater, Father, Père, … ?