zaterdag 24 juli 2010

Overzichtspagina: De Kerk, kenmerken van de Kerk

Wanneer je wilt weten welke kerk de ware Kerk is, de kerk van Christus, is het natuurlijk belangrijk te weten wat de kenmerken van de (ware) Kerk zijn. Op een gegeven moment wist ik voor mezelf niet goed meer welke kerk nu aanspraak op deze titel mag maken, onderstaande informatie heeft mij destijds geholpen.

Dit artikel gaat over de kenmerken van de Kerk

De Bijbel leert ons veel over de Kerk, over afscheiden van de Kerk, over de eenheid van de Kerk maar ook over de regering van de Kerk. Hier een aantal Bijbelcitaten.

Bijbelteksten over allerlei thema's rond de Kerk staan hier, evenals citaten van oudvaders (Engels).

Een onderwerp dat hieraan gerelateerd is is de regering van de Kerk, hier meer informatie over de paus en bisschoppen van de Katholieke Kerk.

John Henry Newman over de onfeilbaarheid der Kerk

In het kader van het Calvijnjaar heeft Pr. Antoine Bodar een mooie lezing gehouden die vis deze link te zien is.


Veel gestelde vragen

Kan de Kerk niet uitwendig verdeeld zijn, en tegelijk inwendig door één geloof met Christus verbonden?

Waarom zou God rijk versierde kerken willen?

§1. We dienen allen één Heer, Christus; wat we dus verder geloven, komt niet zo nauw.

§2. Hoe kunnen wij weten, wat Christus geopenbaard of geleerd heeft?

§3. Is men naar geweten verplicht, zich aan het gezag en de leer van Christus' Kerk te onderwerpen?


§4. Maar is het niet schandalig en laf van godsdienst te veranderen?

Geen opmerkingen: