zaterdag 24 juli 2010

Overzichtspagina: Priesterschap en celibaat

De Katholieke Kerk kent geen ouderlingen en diakenen, maar priesters, diakenen en bisschoppen. De priesters moeten in de regel celibatair leven. In onderstaand gedeelte kunt u meer leren over het celibaat, de Bijbelse onderbouwing ervan en de kerkgeschiedenis.

Hier een algemeen artikel over het priesterschap en celibaat, met veel verwijzingen naar de Schrift.

En een overzicht met Bijbelverzen over dit onderwerp.

Veel gestelde vragen:

Is alleen Christus Priester door zijn kruisoffer, en alle gelovigen door geestelijke offers? (met citaten van oudvaders)

Is het priesterschap een sacrament? (met citaten van oudvaders)

Is het gedwongen celibaat van de priesters tegen de natuur van de mens?

Geen opmerkingen: