zaterdag 24 juli 2010

Overzichtspagina Bijbel en Apocriefe boeken

De Katholieke Bijbel is wat dikker dan de Protestantse, het Oude Testament bevat namelijk 7 boeken meer. Deze boeken worden door door Protestanten gezien als apocrief, ze maken voor hen geen deel uit van het geinspireerde Woord, de Heilige Schrift. Meer informatie over de geschiedenis van de canon kunt u vinden op:

Hier een artikel over de verhouding tussen Schrift en Traditie

Verdediging van de Deutero-canonieke boeken

In dit artikel staan citaten van Deutero-canonieke boeken in het Nieuwe Testament en uitspraken van de oudvaders over de Deutero-canonieke boeken (Engels)

Hoe verdedig je de Deutero-canonieke boeken? (Engels)

Hier een citaat waarin Augustinus aangeeft welke boeken tot de Bijbel behoren.

Veel gestelde vragen

Blijkt niet uit de Bijbel zelf, dat hij het Woord van God is; het gezag van de mensen is daarvoor toch niet nodig?

Wordt de zalving en de wijding, die van de Bijbel uitgaat, niet in de gelovige gewekt door de H. Geest?

Lag de Bijbel vóór de Hervorming "aan de ketting"?

Is het voor Roomsen verboden om de Bijbel te lezen?

Roomsen mogen tegenwoordig de Bijbel lezen, maar zij doen het toch erg weinig?

De Bijbel bevat toch alles wat nodig en nuttig is ter zaligheid, Overlevering hoeft niet toegevoegd te worden?


Vragen van Defensio Fidei (externe links):

Waarom aanvaardt de Katholieke Kerk bepaalde boeken (deutero-canonieke boeken) in de Bijbel die de Protestanten verwerpen?