zaterdag 24 juli 2010

Overzichtspagina H. Maria

Wat is de plaats van H. Maria in de heilsgeschiedenis? Is Maria met lichaam en ziel ten hemel opgenomen aan het eind van haar leven? Is ze onbevlekt ontvangen, dus gevrijwaard van de erfzonde? Op deze en andere vragen kunt u in onderstaande artikelen een antwoord vinden. Klik op een van onderstaande links:

- Hoe is de devotie tot Maria ontstaan?
- Waarom is die devotie zo belangrijk?
- Welke beloften zijn er verbonden aan het bidden van de Rozenkrans?
- Wat hebben de heiligen van de Kerk gezegd over de Rozenkrans
- En hoe bidt je de Rozenkrans?
Op deze vragen een antwoord in dit artikel.

Een een diepgaande artikel over de Bijbelse grondslagen voor de Katholieke Maria-leer

Over de Onbevlekte ontvangenis van Maria en haar Tenhemelopneming

Wat zegt de Bijbel over Maria

Wat de oudvaders hebben gezegd over Maria en wat er in de Bijbel staat over Maria leest u in dit artikel (Engels).

Hier is een lezing te beluisteren die kapelaan Hans Schouten (vroeger dominee Schouten) heeft gegeven over Maria, de Moder Gods.

Veel gestelde vragen

Heeft Maria gezondigd in Lucas 2 vers 48?

Leert de Bijbel de onbevlekte ontvangenis van Maria?

Is de onbevlekte ontvangenis in strijd met de verlossing, omdat zij dan geen verlossing nodig had? (met itaten van oudaders, waaronder Augustinus)

Bleef Maria altijd maagd, de Bijbel spreekt immers over broeders van Christus?

In het evangelie wordt bijna niet over Maria gesproken, waarom dan aan haar bijzondere eer bewezen?

Waarom vieren de Roomsen het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)?

Is de Maria-verering pas in de vijfde eeuw begonnen?